ABOUT

กลับมาอีกครั้ง! กับปรากฏการณ์ Symposium แห่งปี โอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์ตรง ที่ทำได้จริง จากผู้บุกเบิก ผู้นำ และนวัตกร ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ในทุกวงการรวมตัวกันที่นี่!!!
เมื่อโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ ถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อวันพรุ่งนี้ มาร่วมพลังขับเคลื่อน Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง

GC Circular Living Symposium 2020 : Tomorrow Together

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:30 - 15:30 น.
ภาพรวม Symposium

GC Circular Living Symposium 2020 : Tomorrow Together

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:30 - 15:30 น.
ภาพรวม Symposium

Speakers

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Profile

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง มีประสบการณ์กว่า 25 ปีในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีระดับโลก ด้วยความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของเขา ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ GC ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านปิโตรเคมี โดย ดร.คงกระพัน เป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าเพื่อนำองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และพลังของ ‘คน’ จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ GC ในการรับมือกับปัญหาท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี
คุณธีโอ แจน ไซม่อนส์
พาร์ทเนอร์
แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี ประเทศเยอรมนี
Profile

คุณธีโอ แจน ไซม่อนส์

พาร์ทเนอร์
แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี ประเทศเยอรมนี

ธีโอ แจน ไซมอนส์ หัวหน้าด้านปิโตรเคมีระดับโลกของแมคคินซี่ และเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทในธุรกิจพลังงานและเคมีภัณฑ์เป็นเวลากว่า 20 ปี เขายังเป็นผู้บริหารวารสาร McKinsey on Chemicals ของแมคคินซี่ ที่มุ่งเน้นในการศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ เขารับผิดชอบในการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติกของแมคคินซี่ รวมทั้งการให้คำแนะนำแก่บริษัทและสมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต
กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกรรมการอำนวยการ
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
Profile

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต

กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกรรมการอำนวยการ
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต วิศกรเคมีชาวไทย ปัจจุบัน คุณหญิงทองทิพ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สยามฟายน์เฆมี จำกัด และกรรมการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย คุณหญิงทองทิพเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2528-2548
คุณอาเธอร์ หวง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง
บริษัท Miniwiz ประเทศไต้หวัน
Profile

คุณอาเธอร์ หวง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง
บริษัท Miniwiz ประเทศไต้หวัน

อาเธอร์ หวง วิศวกรโครงสร้าง สถาปนิก และผู้บุกเบิกด้านเศรษฐกิจระบบปิด (loop economy) สำหรับโซลูชั่นด้านวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชั่นการรีไซเคิลขยะเพื่อเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลไปสู่โมเดลระบบปิด ในปี พ.ศ. 2548 เขาได้ก่อตั้งบริษัท MINIWIZ ที่มีวัตถุประสงค์ในการอัพไซเคิลขยะด้วยนวัตกรรม เพื่อนำขยะจากการบริโภคอุปโภคและขยะอุตสาหกรรมกลับมาใช้ซ้ำ
คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ
ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสนันสนุนโรงพยาบาล
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS
Profile

คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ

ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสนันสนุนโรงพยาบาล
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS

ณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลรายใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก และ 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เขาเป็นผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมไฮเทค การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ซึ่งเขาได้นำระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้บรรยายรับเชิญในหัวข้อการดูแลสุขภาพและการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด้านวิชาการ
คุณอนัฆ นวราช
ผู้อำนวยการ
ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง
Profile

คุณอนัฆ นวราช

ผู้อำนวยการ
ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง

ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการสร้างแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบออร์แกนิคและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อนัฆ นวราช ผู้บริหารแบรนด์ปฐม หรือ Patom ให้ความสำคัญในการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และมอบประสบการณ์ที่ประทับใจที่ร้าน Patom โดย Patom มุ่งเน้นในการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบและความโปร่งใส จึงได้ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรออร์แกนนิคของสามพรานโมเดล ในการเพาะปลูกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสินค้าออร์แกนนิคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในแต่ละปี Patom ได้บริจาคเงินร้อยละ 3 จากรายได้ของบริษัทให้กับสามพรานโมเดล เพื่อร่วมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน