ลงทะเบียน

“GC CIRCULAR LIVING SYMPOSIUM 2020: TOMORROW TOGETHER”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:30 - 15:30 น.

 • ภาพรวม Symposium

  กลับมาอีกครั้ง! กับปรากฏการณ์ Symposium แห่งปี โอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์ตรง ที่ทำได้จริง จากผู้บุกเบิก ผู้นำ และนวัตกร ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในทุกวงการรวมตัวกันที่นี่!!!

  เมื่อโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ ถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อวันพรุ่งนี้ มาร่วมพลังขับเคลื่อน Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:30 - 15:30 น.

  ถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อวันพรุ่งนี้… จึงได้ร่วมกับ National Geographic สื่อชั้นนำระดับสากล และพันธมิตร จัดงาน GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้นำและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก รวมทั้งองค์กรและบุคลากรชั้นนำต่าง ๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัด ใช้ชีวิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 • กำหนดการ
  ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน GC Circular in Action
  จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง ในงาน GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together
  เมื่อโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ ถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อวันพรุ่งนี้
  GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together
  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:30 - 15:30 น.
  ภาคเช้า
  ภาคบ่าย
  ภาคเช้า
  • 08:30 – 09:30 น.
   ลงทะเบียน
  • 09:30 – 09:45 น.
   กล่าวต้อนรับ
   โดยดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง,
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC
  • 09:45 – 10:00 น.
   กล่าวเปิดงาน
   โดยคุณวราวุธ ศิลปอาชา,
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม
  • 10:00 – 10:30 น.
   ปาฐกถา หัวข้อ “Cross Industry Opportunities in the Circular Economy” และ “Taking Action Together from What We Learn in 2020”
  • 10:30 – 11:15 น.
   การอภิปรายแบบคณะ โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร หัวข้อ “Leaders on Sustainability in Action”
  • 11:15 – 12:00 น.
   การอภิปรายแบบคณะ หัวข้อ “Circular Living, An Integrated Solution Platform”
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  ภาคบ่าย
  กลุ่ม 1: BETTER LIVING THROUGH INNOVATIONS
  • 13:00 – 14:15 น.
   หัวข้อ “Turning Waste into Resources through Closed-Loop System” ระบบจัดการขยะอัจฉริยะ / นวัตกรรมเพื่อการรีไซเคิล
  • 14:15 – 15:30 น.
   หัวข้อ “Innovations in Healthcare and Well-being” ความร่วมมือและการปรับตัวเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด
  กลุ่ม 2: CIRCULAR IN ACTION THROUGH LIFESTYLES
  • 13:00 – 14:15 น.
   หัวข้อ “Living the Circular Life” การมีส่วนร่วมของชุมชนแบบองค์รวม
  • 14:15 – 15:30 น.
   หัวข้อ “Living a Better Life by Design” Lifestyle Products
  กลุ่ม 3: UPCYCLING SHOWCASE - BETTER SOLUTIONS
  • 13:00 – 14:15 น.
   หัวข้อ “Upcycling-Upstyling Showcase
   เปิดแนวคิดและไอเดียของผลิตภัณฑ์สุดสร้างสรรค์
  • 14:15 – 15:30 น.
   หัวข้อ “SMEs / Startups - Circular Pitching” เปลี่ยนความคิดสู่ธุรกิจ
ลงทะเบียนเพื่อรับชม LIVE
ท่านจะได้รับ Link เพื่อรับชม LIVE
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ