Speakers

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Profile

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง มีประสบการณ์กว่า 25 ปีในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีระดับโลก ด้วยความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของเขา ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ GC ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านปิโตรเคมี โดย ดร.คงกระพัน เป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าเพื่อนำองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และพลังของ ‘คน’ จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ GC ในการรับมือกับปัญหาท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี
คุณธีโอ แจน ไซม่อนส์
พาร์ทเนอร์
แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี ประเทศเยอรมนี
Profile

คุณธีโอ แจน ไซม่อนส์

พาร์ทเนอร์
แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี ประเทศเยอรมนี

ธีโอ แจน ไซมอนส์ หัวหน้าด้านปิโตรเคมีระดับโลกของแมคคินซี่ และเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทในธุรกิจพลังงานและเคมีภัณฑ์เป็นเวลากว่า 20 ปี เขายังเป็นผู้บริหารวารสาร McKinsey on Chemicals ของแมคคินซี่ ที่มุ่งเน้นในการศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ เขารับผิดชอบในการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติกของแมคคินซี่ รวมทั้งการให้คำแนะนำแก่บริษัทและสมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Profile

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้นำบริษัทเครื่องดื่มครบวงจรที่ยกระดับกลยุทธ์ธุรกิจจากการแข่งขันสู่การสร้างความร่วมมือ พร้อมมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี และการสนับสนุนจากพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำบริษัทเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน
คุณขัตติยา อินทรวิชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต
กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกรรมการอำนวยการ
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
Profile

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต

กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกรรมการอำนวยการ
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต วิศกรเคมีชาวไทย ปัจจุบัน คุณหญิงทองทิพ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สยามฟายน์เฆมี จำกัด และกรรมการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย คุณหญิงทองทิพเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2528-2548
คุณปฏิภาณ สุคนธมาน
ผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
คุณอาเธอร์ หวง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง
บริษัท Miniwiz ประเทศไต้หวัน
Profile

คุณอาเธอร์ หวง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง
บริษัท Miniwiz ประเทศไต้หวัน

อาเธอร์ หวง วิศวกรโครงสร้าง สถาปนิก และผู้บุกเบิกด้านเศรษฐกิจระบบปิด (loop economy) สำหรับโซลูชั่นด้านวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชั่นการรีไซเคิลขยะเพื่อเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลไปสู่โมเดลระบบปิด ในปี พ.ศ. 2548 เขาได้ก่อตั้งบริษัท MINIWIZ ที่มีวัตถุประสงค์ในการอัพไซเคิลขยะด้วยนวัตกรรม เพื่อนำขยะจากการบริโภคอุปโภคและขยะอุตสาหกรรมกลับมาใช้ซ้ำ
คุณนิติน ดาบาร์รี
กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายภูมิภาค – ไทย พม่า และลาว
บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
คุณเศรษฐา ทวีศรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แพนอินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือไทยเบฟ
คุณซาเมอร์ คามาล
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านกลยุทธและการพัฒนา
MinusGlobal Holdings Inc. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
คุณฟริทซ์ วิมเมอร์
ผู้จัดการขายภาคพื้นเอเชีย
EREMA Plastic Recycling Systems ประเทศออสเตรีย
Profile

คุณฟริทซ์ วิมเมอร์

ผู้จัดการขายภาคพื้นเอเชีย
EREMA Plastic Recycling Systems ประเทศออสเตรีย

EREMA Group ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นพลาสติกรีไซเคิล ที่ตอกย้ำบทบาทในฐานะอุตสาหกรรมพลาสติกที่มีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากร โดยบริษัทและบริษัทในเครือทั้ง 6 บริษัท มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ได้มีการตกลงร่วมกันในอุตสาหกรรมพลาสติก
คุณแอนเดรีย เพเรตโต้
ผู้จัดการขายและวิศวกรรม
AMUT Group ประเทศอิตาลี
คุณแอนดรูว์ ลี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ECOCO – Fun Lead Change จำกัด ประเทศไต้หวัน
Profile

คุณแอนดรูว์ ลี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ECOCO – Fun Lead Change จำกัด ประเทศไต้หวัน

ECOCO คือระบบสะสมแต้ม ที่ออกแบบมาเพื่อให้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสนุกยิ่งขึ้น ตอบสนองหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการให้รางวัลสำหรับการเชิญชวนผู้คน บริษัท และองค์กรต่าง ๆ มาร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อโลกของเรา สำหรับชื่อ ECOCO มาจากคำว่า ECO และ Coin สะท้อนแนวคิดการฟื้นฟูทรัพยากรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ
ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสนันสนุนโรงพยาบาล
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS
Profile

คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ

ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสนันสนุนโรงพยาบาล
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS

ณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลรายใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก และ 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เขาเป็นผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมไฮเทค การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ซึ่งเขาได้นำระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้บรรยายรับเชิญในหัวข้อการดูแลสุขภาพและการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด้านวิชาการ
ดร.ชญาน์ จันทวสุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
คุณชิดชนก ชิดชอบ
ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าที่ระลึก
สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการ
เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)
คุณจิตรตี มณีไสย์
หัวหน้าพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พระมหาประนอม
เจ้าอาวาส
วัดจากแดง
Profile

พระมหาประนอม

เจ้าอาวาส
วัดจากแดง

ในการนำแนวทางด้านปรัชญามาพิจารณาเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร ได้น้อมนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการบริหารจัดการขยะ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการก่อตั้งศูนย์การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรนำไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่างวัดและชุมชนในการแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นจีวรพระอัพไซเคิล ที่สะท้อนถึงความร่วมมือกันระหว่างธรรมะและชุมชน
คุณอนัฆ นวราช
ผู้อำนวยการ
ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง
Profile

คุณอนัฆ นวราช

ผู้อำนวยการ
ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง

ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการสร้างแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบออร์แกนิคและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อนัฆ นวราช ผู้บริหารแบรนด์ปฐม หรือ Patom ให้ความสำคัญในการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และมอบประสบการณ์ที่ประทับใจที่ร้าน Patom โดย Patom มุ่งเน้นในการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบและความโปร่งใส จึงได้ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรออร์แกนนิคของสามพรานโมเดล ในการเพาะปลูกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสินค้าออร์แกนนิคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในแต่ละปี Patom ได้บริจาคเงินร้อยละ 3 จากรายได้ของบริษัทให้กับสามพรานโมเดล เพื่อร่วมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
คุณกิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์)
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณลาร์ส สเวนสัน
ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนและการสื่อสาร
บริษัท อิคาโน่รีเทล เอเชีย (อิเกียภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้), IKEA
คุณเอมอนน์ ไทก์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประจำทวีปยุโรป
บริษัท NatureWorks Llc ประเทศไอร์แลนด์
คุณจตุพล เกียรติระบิล
ผู้จัดการแบรนด์ Ecotopia
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
คุณแครอล ชู
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความยั่งยืนระดับโลก
บริษัท The North Face, VF Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและผู้ร่วมก่อตั้ง
แบรนด์ Qualy
คุณสมชนะ กังวารจิตต์
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท พร้อมท์ ดีไซน์ จำกัด
คุณเดชา อรรจนานันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและผู้ร่วมก่อตั้ง
แบรนด์ THINKK Studio
คุณอิทธิกร เทพมณี
ผู้ก่อตั้ง
Orgafeed
คุณธนวัต มณีนาวา
ผู้ก่อตั้ง
TAM:DA
คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด
Profile

คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด

จิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด (SC GRAND) ผู้นำในการรีไซเคิลของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่นำความเชี่ยวชาญกว่า 50 ปีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste) และระบบแบบปิด (closed-loop system) โดยการรีไซเคิลและอัพไซเคิลของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งก่อนและหลังการใช้ของผู้บริโภค จิรโรจน์ยังเป็นผู้บรรยายด้านการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท วีที ไทย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ VT THAI (วิถีไทย) ตลาดออนไลน์สำหรับงานฝีมือแบบไทย ๆ โดยมีเป้าหมายสร้างการตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
คุณสรณัญช์ ชูฉัตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด
และผู้ก่อตั้งแบรนด์ แคร์เนชั่น (Carenation)
คุณไมค์ ร็อกเก็ต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
InEnTec Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร. ศุภพงศ์ สอนสังข์
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
บริษัท เจิดดีไซน์แกลเลอรี่ จำกัด และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Project Hat
คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด, บริษัทในเครือแสนสิริ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563